IM-Aces

Flexibele Engineering Support

Wie zijn wij?

IM-Aces levert kennis & ervaring en helpt succesvol te implementeren.

Nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe klanten, nieuwe opdrachten, nieuwe technologieën en misschien wel nieuwe materie dwingen u als bedrijf snel te schakelen, mee te denken en mee te ontwikkelen. Het is geen keuze, maar een uitdaging waarin u mee moet. In no time wordt u geacht het onmogelijke te realiseren: nieuwe technieken, processen en mensen op een bestaande organisatie inpassen, terwijl de lopende zaken niet achter mogen blijven.

Heeft u dit kunnen voorzien? In vele gevallen niet. Dus u begint altijd met een ruime achterstand. ‘Nieuw’ betekent bovendien dat u de kennis niet zelf in huis heeft of onvoldoende.
Een pittige uitdaging dus!
Maar hoe kan u snel en adequaat geholpen worden, of nog sterker, hoe kunt u de opgelopen achterstand inhalen?

IM-Aces kan u hierbij van dienst zijn.

Wij detacheren ervaren technisch specialisten die over specifieke high-tech en high-end kennis en ervaring beschikken.
Wij onderscheiden ons met kennis en ervaring. Onze professionals hebben minimaal 25 jaar ervaring.
Samen met de klant zorgt IM-Aces dat de behoeftevraag in kaart wordt gebracht en zorgen wij voor creatieve en kostenefficiënte oplossingen. Door onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij uiterst effectief, flexibel én kostenbesparend werken.

De basis wordt gevormd door ervaren specialisten. Zij komen van multinationals of grotere bedrijven en blinken vooral uit in het hebben van parate kennis en de ervaring om deze kennis succesvol te implementeren. Hierdoor begrijpen zij de materie, zijn ze onmiddellijk inzetbaar en wordt met relatief grote stappen, sneller resultaat behaald.

Een unieke én betaalbare formule die zich al heeft bewezen in de regio Venlo.

Chrome iPad

IM-Aces introduceert On-site Offshoring

On-site

Wij leveren een totaalconcept én een totaaloplossing waarvan de basis bestaat uit professionals die minimaal 25 jaar ervaring hebben. Professionals die over specifieke hightech en high-end kennis beschikken. Professionals die met u meedenken en mee ontwikkelen, om gezamenlijk te komen tot technische, creatieve en innovatieve oplossingen. Professionals die waar nodig besparingen realiseren middels cost- en value engineering.

Offshoring

Wij vullen bovenstaande aan met offshoring. Een unieke combinatie, waardoor uiterst complexe en vaak ook urgente projecten in een zeer korte tijd gerealiseerd kunnen worden. De planning, voortgang en kwaliteit worden namens u on-site bewaakt en geborgd, waardoor u geen omkijken heeft. Daarnaast heeft u natuurlijk het enorme kostenvoordeel dat offshoring met zich meebrengt. Een kostenvoordeel dat oploopt tot wel 60%. Ten slotte wordt u maximale flexibiliteit geboden: u bepaalt zelf wanneer én hoeveel capaciteit u nodig heeft. Zo komt u nooit capaciteit tekort, maar heeft u ook nooit capaciteit teveel.

Met andere woorden, u plukt de vruchten en wij doen de rest...

Onze Partner

Onze offshoring partner is niet zomaar de eerste de beste. Een partner die al bijna 30 jaar zonder enige smet zaken doet met Amerikaanse bedrijven en zorginstellingen. Zij certificeren hun geheimhoudingsplicht en hebben daardoor gerenommeerde bedrijven als klanten. Behalve dat ze betrouwbaar zijn, gaan ze zorgvuldig en deskundig te werk. Een bijkomend aspect, maar niet geheel onbelangrijk, is dat zij een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren door een speciale school te ondersteunen waar meisjes uit een lagere en vaak kansloze klasse een vakopleiding genieten. Dit vergroot hun kans op werk met zo’n 70%. Wij hebben deze school bezocht en het heeft een blijvende indruk op ons achtergelaten. Toen wisten we het zeker, met deze partij willen we samenwerken.

experts

Waarin zijn wij onderscheidend?

De winst van ervaring.
1.

Parate kennis

IM-Aces stelt parate kennis & ervaring van multinationals beschikbaar voor bedrijven.
2.

Gepassioneerde professionals

Dit doen wij middels reeds beproefde inzet van gepassioneerde ervaren professionals.
3.

Meer dan 25 jaar ervaring

Onze professionals zijn in staat snel en productief multidisciplinaire problemen op te lossen. Zij zijn systeemdenkers met ieder meer dan 25 jaar ervaring
4.

Circulaire economie

Wij geloven in een circulaire economie waar niet alleen producten en materialen hergebruikt worden en grondstoffen hun waarde behouden maar ook hergebruik van kennis & ervaring, oftewel daadwerkelijk duurzame inzetbaarheid van bemanning..

Wat is onze expertise?

Image

Medical

Image

Semi Conductor

Image

Automotive

Image

Optical

Image

Process & Food

Image

Agro

Parate kennis

Voor bedrijven die industriële producten maken.

Mechatronica

 

Werktuigbouwkunde

 

Electrotechniek

 

Chemische technologie

 

Strategische inkoop

 

Informatietechnologie

 

Industrialisatie / Productie optimalisatie

 

Business Development

 

Projectmanagement

 

Supply Chain Management

 

Cases

Onderstaand een overzicht van een aantal door ons uitgevoerde projecten. Klik op de foto voor meer informatie.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Case 1 Betaalbare mechatronische amandelnotenkraker

HARDE NOTEN KRAKEN, HOE MOEILIJK KAN HET ZIJN?

Inhoud en doel

De amandelnoot is 1 van de belangrijkste en meest veelzijdige notensoorten ter wereld en bepaalt een groot deel van de totale wereldhandel in noten. Amandelen worden gekweekt in ongeveer 46 landen. 75% van de amandel wereldproductie vindt plaats in USA Californië, gevolgd door Spanje, Iran, Syrië en Marokko.

Alleen al in Spanje worden amandelen geteeld door duizenden kleine plantages gelegen aan de Middellandse Zee.

De amandel groeit aan de boom (prunus dulcis) als een appel. Het gewicht van een amandel noot bestaat uit 75% harde schil en 25% amandel (eetbare deel). Aangezien de amandel een natuurproduct is, hebben alle noten een verschillende vorm en bijbehorende mechanische eigenschappen.

Productielijnen voor het kraken van noten en het persen van olie worden gecontroleerd door middelgrote en grote fabrikanten. Zij bepalen de prijs van de amandelen / amandelolie en aangezien de producenten (boeren) niet de productielijnen bezitten, gaat het grootste deel van de marge naar de fabrikanten en niet naar de producenten.

Om de toegevoegde waarde van de boer en bijgevolg hun marge te vergroten, is IM-Aces een slimme, effectieve en betaalbare amandelnotenkraker aan het ontwikkelen. Vanwege de wereldwijde behoefte van duizenden kleine boeren is er een positieve business case voor dit product.

Belangrijkste specificaties amandelnotenkraker:

• commerciële prijsstelling ca. 10.000Euro

• Opbrengst (succesvol kraken ‘first time right’) > 95%

• Amandel schadepercentage <5%

• Performance 40 kg amandelen / uur

• Geen blootstelling amandelen aan vloeistoffen

Sinds september 2014 werken 1 afstudeerder van de Fontys Hogeschool Mechatronica en 9 IM-Aces deskundigen (o.a. voormalig Océ, Agrifirm) op het gebied van feed, plantenteelt, werktuigbouwkunde, mechatronica, elektronica en patent onderzoek aan dit project.

Circulaire economie

De verwerking van de amandel wordt direct verplaatst naar de boer en dientengevolge ook de locale markten waardoor de toegevoegde waarde van de boer wordt vergroot. Tevens kan de amandelschil direct worden gebruikt door de boer voor verwarming (75% van het gewicht van de amandelnoot en waardevolle biomassa).

Betekenis van het project voor de samenleving en de markt?

De vraag naar noten, vooral amandelen, stijgt wereldwijd (o.a. in China, India). Met dank aan de lokale verwerking, kan de boer rechtstreeks verse amandelen te leveren aan de consument. Marktonderzoek toont aan dat er momenteel geen commerciële amandelnotenkraker beschikbaar is die voldoet aan de gestelde eisen.

Methoden en technieken

Door middel van het toepassen van bewezen en reeds toegepaste technologieën, is IM-Aces in staat om met behulp van een multidisciplinaire aanpak, meer dan 1000 jaar ervaring en vroegtijdige betrokkenheid van marketing, slimmer te innoveren resulterend in lagere R&D kosten, minder risico, kortere time to market, snellere return on investment en een hogere opbrengsten.

Status van het project

Markt en patent onderzoek van de diverse kraakprincipes is uitgevoerd.

Haalbaarheid van diverse mogelijke kraakprincipes met bijbehorende aandrijving van de notenkraker zijn onderzocht, getest en een geschikt principe is gekozen. Een engineering prototype is gebouwd en wordt momenteel uitgebreid getest.

Case 2 Rendabele valorisatie van varkensmest naar organische meststof

In de regio Venlo heeft IM-Aces het streven om de high tech dichter bij de agrosector te brengen. Wij zetten wetenschappelijke kennis om in pragmatische technische en parate toepassingen en oplossingen, die onmiddellijk bruikbaar zijn voor met name het MKB.

 

Momenteel is één van onze werkgroepen bezig met een project dat een brug legt tussen de tuinbouw en veehouderij. Het project heeft bovendien een sterk Europees karakter.

 

Wereldwijd is er een groot tekort aan schone, organische meststoffen in de tuinbouw, met name in landen waar het slecht gesteld is met de bodemvruchtbaarheid Landen kampen echter met een enorm groot probleem en dat is de vruchtbaarheid van de grond. Zij bevruchten de grond vooral met kunstmest, maar dat maakt de grond uiteindelijk armer. Er is grote behoefte aan schoon en rijk gevulde organische mest. Meststoffen verrijken de bodem en houden (kostbaar) water vast. het oogstrendement scheelt dit een factor 3 tot 4. Deze problematiek biedt Nederland een hele reeks aan kansen en economisch waardevolle spin-offs. 

 

Nederland heeft een overschot aan mest en heeft door dit probleem veel geld en creativiteit gestopt in oplossingen. Hierdoor heeft Nederland een kennisvoorsprong in mestverwerking.

 

Op basis van kennis en bewezen technologie die stamt uit de jaren negentig gecombineerd met hedendaagse technologie blijkt uit door IM-Aces verricht onderzoek dat deze bewezen technologie effectiever en efficiënter kan worden geïmplementeerd en hierdoor niet enkel rendabel is voor nieuwbouw maar ook kan worden ingebouwd in bestaande stallen. De investering kan in minder dan twee jaar worden terugverdiend met een beter resultaat. 

 

Voordelen:

a)Gecertificeerde organische meststoffen leveren telers een hoger rendement

b)Rentabiliteit van de veehouderij gaat omhoog

c)Technologie is milieu- en stankvriendelijk

d)Lagere energiekosten

e)Welzijnsverbeteringen voor zowel mens als dier

f)Nederland levert mest verwerkingstechnologie, kennis en installaties/fabrieken.

Case 3 Testen en cost engineering scharnierconstructies

Voor een bedrijf dat wereld design scharnieren verkoopt is door IM-Aces een compacte betaalbare testopstelling en testmethodiek ontwikkeld om middels stresstesting in korte periode 8 scharnieren tegelijkertijd te kunnen testen. Op basis van de testresultaten is het bestaande design scharnier constructief verbeterd op kwaliteit en levensduur. Hierna heeft er een cost engineeringslag plaatsgevonden op een nieuw type design scharnier waarbij het ontwerp zodanig is gewijzigd dat het ontwerp niet alleen 40% goedkoper is geworden maar ook het aantal onderdelen aanzienlijk is gereduceerd met als extra resultaat een interessante verbetering van de kwaliteit en de levensduur.

Case 4 Ontwerp high tech serie product optische industrie

IM-Aces heeft in opdracht van een ingenieursbureau ten behoeve van een buitenlandse multinational een cost engineeringslag uitgevoerd op een prototype van een servicegereedschap en het ontwerp geschikt gemaakt voor opschaling naar seriematige productie.

Case 5 Ontwerp high tech serie product printing industrie & ondersteuning octrooieringsproblematiek

IM-Aces heeft in opdracht van een ingenieursbureau ten behoeve van een Nederlandse multinational een ontwerp gemaakt van een hoog interactieve kunststof samenstelling geschikt voor seriematige productie. Tevens is er ten behoeve van het oplossen van octrooieringsproblematiek ondersteuning door IM-Aces geleverd op het gebied van intellectueel eigendom en octrooi recherche.

Case 6 Nieuwe grondstof voor papierproductie

Voor een leverancier van ondermeer c2c hygiënepapier heeft IM-Aces betreffende onderzoek naar de technologische en commerciële haalbaarheid van een nieuwe grondstof voor papierproductie, ondersteuning geleverd op het gebied van projectmanagement. Meerdere aspecten/problematieken zijn onderzocht en acties zijn succesvol uitgevoerd om opschaling mogelijk te maken.

Case 7 Ontwerp pluklorrie champignonteelt

M-aces heeft voor een bedrijf dat apparatuur levert aan de champignon industrie een pluklorrie ontworpen. Lage kostprijs met behoud van functionaliteit & kwaliteit was hier uitgangspunt.

Case 8 Valorisatie varkensmest

Op basis van een bewezen chemisch procedé is een concept ontwikkeld om mineralen uit mest te halen middels een neerslagreactie. Dit procedé is getoets op haalbaarheid en in 2013 genomineerd voor de Innovaward 2013.

Case 9 Mechatronisch advies dimensionering en aansturing actuator

Voor een bedrijf dat gespecialiseerd is in ondermeer het leveren van luchtfilters heeft IM-Aces om een dimensionerings- en besturingsprobleem in een ventilorunit op te lossen, mechatronische ondersteuning geleverd om het ontwerp te verbeteren.

Case 10 Interim operationsmanager

Voor een Nederlandse electromotoren fabriek heeft IM-Aces een interim operationsmanager ingezet voor de herstructurering van de (internationale)productie en kwaliteitsoptimalisatie.

Case 11 Screening high tech bedrijf ten behoeve van investeringsvraagstuk

IM-Aces heeft voor een investeringsmaatschappij bij enkele opstartende high tech bedrijven een technologie quickscan uitgevoerd. De uitkomsten van deze quickscans zijn gebruikt voor besluitvorming omtrent investeringsbeslissingen.

Case 12 Octrooi research en octrooiering tbv uitvinding

Voor haar eigen innovaties en ten behoeve van innovaties van enkele van haar klanten heeft IM-Aces octrooi research verricht, octrooien opgesteld en het octrooieringsproces begeleid.

Case 13 Ontwikkeling c2c verbindingstechniek

Een van onze IM-Aces experts heeft voor een bedrijf middels pragmatisch chemisch technologisch onderzoek in zeer korte tijd een bestanddeel ontwikkeld welke toegepast kan worden in milieuvriendelijke lijm. Zijn uitvinding is geoctrooieerd.

Case 14 Europese subsidies

IM-aces begeleidt europese subsidietrajecten voor bedrijven. Hiervoor wordt specifieke kennis, ervaring en netwerk gebruikt welke frequent succesvol is toegepast bij multinationals.

Case 15 Begeleiding veranderingsproces en optimalisatie bedrijfsprocessen sociale werkplaats

Voor een sociale werkplaats heeft IM-Aces een herstructureringsproces begeleidt. Hiervoor heeft zij ondersteuning geleverd op het gebied van hrm, begeleiding van het veranderingsproces en is een interim operationsmanager ingezet om de bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Case 16 Quickscan strategische inkoop & supply chain

Voor een verkoop&support organisatie in een Nederlandse vestiging van een internationale multinational is in enkele dagen tijd een quickscan van inkoop & logistiek uitgevoerd. De conclusies van deze quickscan zijn gebruikt om meerdere verbetertrajecten in gang te zetten.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op